آخرین اخبار

هفته حسابدار گرامی باد

به نام خدای حسابگر وحسابرس

بدهی های چند هزار میلیاری؛به خاطر کارتهای بازرگانی یکبار مصرف شد

انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اعطای کارت های بازرگانی( یک بار مصرف) یا (یک سال مصرف)

آخرین مقالات

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است ؟

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند. ۱- مواد اولیه ۲- دستمزد ۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

دلایل عمده‌ای که باعث می‌شود شرکت‌ها پرداخت سود نقدی سهام را کاهش داده یا متوقف کنند..:

دلیل اول: مشکل نقدینگی شرکت این دلیل را شاید بتوان دلیل اصلی عدم پرداخت سود سهام در نظر گرفت. زیرا سود سهام از محل سود انباشته به سهامداران شرکت پرداخت می‌شود

از ترازنگار چه خبر؟

دفاتر قانونی نرم افزارحسابداری تراز نگار

بدون افتتاحیه واختتامیه

گزارش ماتریسی نرم افرازحسابداری تراز نگار

کی از امکانات خاص نرم افزارحسابداری تراز نگار به کاربران این فرصت را میدهد گزارش ویژه ای را طراحی و به گزارشات خود اضافه کنند گزارش ماتریسی است.