آخرین اخبار

مالیات مسکن اصلاح می‌شود

قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرآیندی است که می‌تواند مالکان را تشویق به عرضه خانه‌ها در بازار کند.

روز بزرگداشت حافظ شیرازی

بیست مهر ماه ،روز بزرگداشت لسان الغیب گرامی باد

آخرین مقالات

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی

موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند حسابداری ، ثبت در دفاتر و بلاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالی که

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

روال کار نیز بدین صورت است که ، وراث ابتدا بایستی پرونده متوفی را تشکیل دهند

از ترازنگار چه خبر؟

دفاتر قانونی نرم افزارحسابداری تراز نگار

بدون افتتاحیه واختتامیه

گزارش ماتریسی نرم افرازحسابداری تراز نگار

کی از امکانات خاص نرم افزارحسابداری تراز نگار به کاربران این فرصت را میدهد گزارش ویژه ای را طراحی و به گزارشات خود اضافه کنند گزارش ماتریسی است.