اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :    [بازگشت]

دفاتر قانونی نرم افزارحسابداری تراز نگار
۱۷ / ۷ / ۱۳۹۶
شما می توانید با امکان دفاتر قانونی در نرم افزار حسابداری تراز نگار به راحتی دفاتر مالیاتی سالانه خود را براساس -ماهانه -روزانه بدون افتتاحیه بدون اختتامیه ثبت و یا دداشت نمایید.
تصاویر