اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :    [بازگشت]

ضوابط ورود و خروج ارز مسافری طی بخشنامه ای اعلام شد
۲۴ / ۲ / ۱۳۹۷
ضوابط ورود و خروج ارز مسافری طی بخشنامه ای اعلام شد.
خروج ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی ‌نام، همراه مسافر مجموعا تا سقف مبلغ پنج هزار،(5000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها، از مرزهای هوایی است. تا سقف مبلغ دو هزار (2000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.

اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌ نام مجموعا مازاد بر مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی می باشد که توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین براساس ضوابط جدید ورود ارز به صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد.
در صورت ورود ارز به صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک های کشور مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده می باشند و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.