CRM

- امکانات کلی
- امکانات ویژه
تست 4

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایتباشگاه مشتریان :
  • تعریف انواع درخواست فروش و مراحل پرونده فروش
  • مشخص نمودن آشنایی ومبدآ پرونده فروش و نحوه آشنایی
  • تعریف کمپیین و مشخص نمودن اهداف
  • ثبت سرنخ وتبدیل به پرونده فروش
  • ثبت انواع فعالیت درپرونده فروش
  • مشخص نمودن زمان و تاریخ موثر در پرونده فروش
  • ثبت کامل مشخصات مشتری
  • گزارش جامع از مراحل کاری فروش
  • مشخص نمودن دلایل بردن وباتن پرونده فروش
و........

تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)